CONTACT

Doel en middelen
De vereniging heeft als doel geld bijeen te brengen voor een of meerdere charitatieve instellingen, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt of worden vastgesteld. DKR probeert dit te bereiken door het meedoen aan of het organiseren van verschillende evenementen.

Statutaire naam
De Klimmende Règâhs

KvK-nummer
65002563

Contactgegevens
Biesvaren 27
2498 EE Den Haag

info@dkronline.nl

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van DKR is als volgt samengesteld:

Rob Engelhard (voorzitter)
Martin Groen (secretaris)
Carlo Engelhard (penningmeester)
Remco Landman (bestuurslid)

Beleidsplan, verslag activiteiten en financiele verantwoording.
In de algemene ledenvergadering worden het beleidsplan en de jaarverslagen van de vereniging vastgesteld.

Beloningsbeleid
Het bestuur van DKR bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning of een andere vergoeding. Er word geen vacatiegeld uitgekeerd. DKR heeft geen personeel in dienst.

HOOFDSPONSOREN

SPONSOREN

CONTACT

Vereniging DKR

DKR is een 100% vrijwilligersorganisatie en houdt geen kantoor. De vereniging is statutair gehuisvest te
Den Haag.

Email
info@dkronline.nl

Post
De Klimmende Règâhs, p/a Biesvaren 27 2498 EE
Den Haag

KvK
65002563

Bank
NL10 INGB 0007 1838 54