Gegevens DKR

Doel en middelen
De vereniging heeft als doel geld bijeen te brengen voor een of meerdere charitatieve instellingen, die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt of worden vastgesteld. DKR probeert dit te bereiken door het meedoen aan of het organiseren van verschillende evenementen.

Statutaire naam
De Klimmende Règâhs

KvK-nummer
65002563

Contactgegevens
Biesvaren 27
2498 EE Den Haag

info@dkronline.nl

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van DKR is als volgt samengesteld.
Rob Engelhard (voorzitter)
Martin Groen (secretaris)
Carlo Engelhard (penningmeester)
Remco Landman (bestuurslid)

Beleidsplan, verslag activiteiten en financiële verantwoording

In de algemene ledenvergadering worden het beleidsplan en de jaarverslagen van de vereniging vastgesteld. Beloningsbeleid

Het bestuur van DKR bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De bestuursleden van de vereniging ontvangen geen beloning of een andere vergoeding. Er wordt geen vacatiegeld uitgekeerd. DKR heeft geen personeel in dienst.