Sponsor pakketten

U of uw bedrijf kunt zelf een bedrag sponsoren of kiezen uit één van onze sponsorpakketten. Als u kiest voor één van onze sponsorpakketten, dan promoten wij als u dat wenst uw naam of logo op verschillende manieren. Zie voor de verschillende mogelijkheden onze diverse sponsorpakketten.

Alle donaties vallen onder een fiscaal gunstig regime. DKR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor is uw gift vrijgesteld van schenkings- of successierecht. Uw gift is daardoor ook aftrekbaar op uw fiscaal inkomen of van de vennootschapsbelasting.