Vaste donateur worden

U schrijft u in als vaste donateur van onze vereniging en u wordt jaarlijks uitgenodigd voor het overmaken van uw bijdrage.

DKR is een 100% vrijwilligersorganisatie. Uw donatie komt dan ook voor 100% terecht bij de goede doelen die door DKR worden ondersteund.

Alle donaties vallen onder een fiscaal gunstig regime. DKR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daardoor is uw gift vrijgesteld van schenkings- of successierecht. Uw gift is daardoor ook aftrekbaar op uw fiscaal inkomen of van de vennootschapsbelasting.

Bij een minimale jaarlijkse donatie van 50 euro ontvangt u onze nieuwsbrieven, waarmee u op de hoogte blijft van onze activiteiten en inzet voor de goede doelen.